OPRAVY ÚDRŽBA REKONŠTRUKCIE


Opravy

Vykonávame opravy elektrických strojov, priemyselných a automatizovaných zariadení, výrobných liniek, elektrických zariadení budov.


Externá údržba

Externe vykonávame údržbu elektrických strojov a zariadení u zákazníka.
Údržba vo veľkej miere zabraňuje neplánovanému zastaveniu výroby. Prispieva k predĺženiu životnosti stroja a návratnosti investícii. Údržba zahŕňa čistenie, kontrolu, prípadne mazanie a preventívne výmeny opotrebovaných častí. Pravidelnou preventívnou údržbou a kontrolou zariadenia sa odhalia poškodené opotrebované súčasti, ktoré môžu spôsobiť poruchu a následné odstavenie výroby na dlhší čas.
Po prehliadke zariadenia vypracujeme plán údržby s ohľadom na plán údržby stanovený výrobcom.


Výhody preventívnej údržby:


Vykonávame údržby elektrických strojov, priemyselných a automatizovaných zariadení, výrobných liniek, elektrických zariadení budov.


Rekonštrukcie

- kompletná rekonštrukcia pracovných, priemyselných, automatizovaných strojov a výrobných liniek, vrátane elektrickej časti podľa platných noriem, mechanických a ostatných častí strojov a zariadení
- čiastočná rekonštrukcia v rozsahu výmeny opotrebovaných a poškodených častí

- vypracujeme a doplníme chýbajúcu dokumentáciu elektrického zariadenia


Generálne opravy podľa potreby vykonáme u nás v dielni, prípadne priamo u zákazníka.
weiter

© 2019 RELEC services s.r.o.