Oprávnenia

Oprávnenie odborné prehliadky a odborné skúšky, oprava, údržba, montáž, rekonštrukcia vyhradených technických zariadení elektrických, rozsah E2 do 1000V vrátane bleskozvodov, objekt triedy A bez nebezpečenstva výbuchu

Oprávnenie výroba technických zariadení elektrických, rozsah E4 stroj, prístroj, rozvádzač, objekt triedy A bez nebezpečenstva výbuchu

weiter

© 2019 RELEC services s.r.o.